Over represta

Algemene Informatie
Gymnastiekvereniging Respresta is ontstaan uit een fusie van de Dinxperlose verenigingen DOS en KEV. Represta werd opgericht op 11 september 2000. De naam Represta is een samenstelling van de begrippen recreatie en prestatie.

Hoe is het allemaal zover gekomen:
Beide verenigingen kwamen tot de conclusie dat het ledenaantal terugliep en het vinden van goede leiding, gemotiveerde bestuursleden en commissieleden steeds moeilijker werd. Een eerste stap was het samengaan van de jongensgroepen. Toen volgde de avondvierdaagse. In de loop van 1998 zijn beide besturen incidenteel samen gaan vergaderen. Begin 1999 werd er een fusiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestond uit twee vertegenwoordigers van beide verenigingen en een onafhankelijk voorzitter uit Winterswijk. In juni 1999 kregen beide besturen van hun achterban toestemming met de fusieplannen verder te gaan. In het voorjaar van 2000 kleurden nieuwe bestuurs – en commissieleden het nieuwe plaatje in. Op 21 augustus 2000 werden in speciale ledenvergaderingen de verenigingen ontbonden. En op 11 september 2000 tekende men de nieuwe statuten.531337_200046780123299_388386715_n
Advertenties