Contributie

CONTRIBUTIE 

De contributie-inning vindt 12 keer per jaar plaats (aan het einde van iedere maand), via automatische incasso. De omschrijving op uw bankafschrift is helaas zeer summier; deze geeft alleen een datum aan. De datum geeft aan op welke maand de contributie-inning betrekking heeft. Helaas is het niet mogelijk om hier meer informatie te vermelden.

 

Contributiebedragen m.i.v. augustus 2017

 

 

Contributie per maand:

Op basis van 1 uur les per week Elk volgend uur

 

Jeugd (t/m 15 jaar)  € 13.04 € 11,01
Senior (vanaf 16 jaar)  € 16,52 € 13,92
 

Speciale tarieven:

Ouder en peuter  € 13,04
Dynamic tennis  € 15,88
Special gym (Splinter)  € 10,20

 

willekeurig rekenvoorbeeld jeugdlid

1 uur gym € 13,04
1 uur springen (1 x € 11,01) € 11,01
1,5 uur acro (1,5 x € 11,01) € 16,51
totaal per maand € 40,56

 

willekeurig rekenvoorbeeld seniorlid

1 uur gym € 16,52
2 uur selectie (2 x € 13,92) € 27,84
totaal per maand € 44,36

 

Bondscontributie

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hiervoor betaalt u, als lid, een bijdrage. De bondscontributie wordt vier keer per jaar geïnd, in de eerste maand van ieder kwartaal (jan/apr/juli/okt). Bij nieuwe leden wordt bij de eerste inning van de contributie ook de bondscontributie van het huidige kwartaal meegenomen. Houdt u er dus rekening mee dat de eerste afschrijving hoger uitvalt.

 

Bondscontributiebedragen in 2019

Jeugdleden (t/m 15 jaar)  € 5,50 per kwartaal
Seniorleden (vanaf 16 jaar)  € 6,75 per kwartaal

 

Over (bonds)contributiewijzigingen worden de leden geïnformeerd via de nieuwsbrief en de site.

 

 

TOT SLOT

Heeft u vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld voor een overzicht van uw contributie-opbouw, dan kunt u altijd mailen naar ledenrepresta@hotmail.com

Advertenties